2 Comments
Jul 10Liked by Nicklas Adamsson

Håller med odling kan ges mycket, mat, kunskap, hälsa …. Vill se att Skolträdgårdar blir det normala, skolungdomarna behöver det, både för psykisk och fysisk hälsa! Tack!

Expand full comment