4 Comments
Apr 12Liked by Nicklas Adamsson

Vår livsstil i "västvärlden" är ohållbar. Vi nyttjar ändliga resurser i en hissnande hastighet, utrotar arter och ödelägger ekosystem.

Det är den värld vi lever i och den komforten vi så länge tagit för given. Den föreställningsvärlden har nått sin ände, men det innebär inte världens slut. Vi behöver inte gå in i ragnarök.

Kan vi inte greppa den skillnaden, då är risken att vi försvarar rådande ordning oavsett hur vedervärdiga kostnaderna är.

Det blossar upp falska lösningar snabbare än svampar ur jorden nu. Än det ena och än det andra tekniska miraklet lovar att vi kan fortsätta som vi gjort.

En del innebär att vi rövar råvaror från andra kontinenter, en del innebär att vi rövar från ofödda människor på framtidens kontinent.

De flesta innebär att vi utdelar allt djupare sår i livets väv som när oss alla.

Expand full comment

Hej Nicklas,

Ja detta är en slutsats allt fler och fler nu kommer fram till och i det sammanhanget så skulle det vara intressant att höra hur du ser på det om hur lång tid vi kan tänkas ha kvar som mänsklighet på denna planet, och vilka som blir anledningarna till att vi dör?

Mvh Ulf Stigson

Expand full comment