4 Comments

Det här skrev jag för en tid sedan....

torsdag 19 mars 2015

Är vi idioter allihop eller fullblodsegoister

Jag har i ett antal år försökt sätta mig in i klimatförändringen, oljetoppen och det ekonomiska systemet och just nu känns det inte så lovande

Klimatförändringen.

Över 90% av de professionella klimatforskarna målar ut en eländig framtid för mänskligheten på grund av den av mänskligheten orsakade höjningen av koldioxidhalten i atmosfären.

Vi ser redan nu tecken på att höjningen av koldioxidhalten ger uppvärmning av atmosfären med resultat som bl.a. smältande glaciärer och havsnivåhöjning. Och uppvärmningen visar tecken på att accelerera.

De flesta av oss vanliga människor stoppar huvudet i sanden och låtsas som om allt är som vanligt och fortsätter med sina liv i gamla hjulspår, fast vi vet att t.ex. en semesterresa till Thailand orsakar lika mycket koldioxidutsläpp per person som ett helt års körning med bil. Vi konsumerar som dårar eller rent av lyxkonsumerar.

Politikerna talar om miljön men vågar inte göra speciellt mycket av rädsla för att tappa röster(makt).

Man säger t.ex. att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030...om femton år!

Hur i helvete ska det gå till? Många av de fossildrivna bilar som säljs idag kommer fortfarande att rulla om femton år. Vill man ha en fossilfri fordonsflotta år 2030 så förbjuder man försäljning av fossildrivna bilar fr.o.m i år..... men vem törs ta ett sånt beslut?

Politikerna säger att vi kan inte beskatta flygbränsle på samma sätt som bilbränsle pga internationella överenskommelser...men ändra då överenskommelserna och sitt inte och skyll på alla andra.

Oljan

Vi vet att olja, kol och naturgas är ändliga resurser men vi lever som om de varar för evigt.

Förbränningen av fossila bränslen orsakar koldioxidutsläpp som spär på den globala uppvärmningen.

Den lättillgängliga oljans epok är över och nu förstör vi jorden genom att bryta tjärsand och knäcka berg och pumpa ner kemikalier i marken, allt för att hålla oljesamhället igång.

Samhället idag är uppbyggt kring den billiga oljeenergin och oljan kommer så småningom att sina.

Hur ser planen ut för detta?

Många tror att tekniken ska "rädda" oss men tekniken är inte energi och någon fantastisk ny energikälla har inte upptäckts på de senaste hundra åren.

Många ser ju vind- och solenergi som frälsningen men de kommer bara att räcka till en bråkdel av dagens energibehov och dagens levnadsstandard.

Ekonomisystemet

Idag bygger hela ekonomisystemet på att vi har ekonomisk tillväxt (för att kunna betala räntorna på våra lån)

Bankerna skapar pengar och vi lånar, konsumerar och sätter oss i skuld till framtiden.

Hur länge håller kedjebrevsprincipen? (Som sagts förut: Den sista idioten är inte född ännu)

Ja, medborgare, Vad brakar ihop först?

Sitter vi bara och tittar på eller skapar vi en alternativ framtid?

Expand full comment