Brev från utmarkerna

Jag vill vara tydlig: Argumentet för att inte utrota vargen, är vargen. Argumentet för att inte utrota fjällräv och isbjörn, är fjällräv och isbjörn. Argumentet för att låta rynkskinn, granticka, lappmes och vitryggig hackspett leva, är rynkskinn, granticka, lappmes och vitryggig hackspett.

- Helena Granström

Det finns en utbredd rädsla och motvilja hos beslutsfattare på alla nivåer att tala ärligt om den situation vi befinner oss i. Istället för att axla sitt ansvar medverkar det stora flertalet till att invagga människor i en känsla av falsk trygghet.

De lösningar som skulle krävas för att bryta de negativa mönster som råder finns inte på dagordningen ens hos de partier som säger sig vilja mildra effekterna av de kriser vi ser allt fler tecken på, där klimatkrisen bara är en av dessa. Istället förespråkas ekomoderna lösningar som hotar att påskynda en kommande kollaps.

Jag har under de senaste åren ägnat mycket tid åt att undersöka hur mitt eget engagemang ser ut och samtidigt fundera över var jag bäst kommer till min rätt.

Att tänka, reflektera, läsa, skriva och inte minst samtala med andra människor känns allt viktigare. Vi behöver stanna upp och se oss omkring för att förstå var vi befinner oss, för att inse vart vi är på väg, för att på allvar ta in vad som håller på att hända.

Här på Substack kommer du att hitta texter där jag försöker skapa begripliga sammanhang i en tid när kartan inte längre stämmer överens med verkligheten. Det kan handla om litteratur och andlig fördjupning, om livets inneboende mystik, om möten med människor, tankegångar och idéer som på olika sätt påverkat mig och format min syn på tillvaron.

Vill du ta del av det jag skriver är du varmt välkommen att prenumerera på Brev från utmarkerna.

Nicklas

Subscribe to Brev från utmarkerna

I Brev från utmarkerna försöker Nicklas Adamsson närma sig det vi egentligen borde prata om idag; hur vi skapar begripliga sammanhang i en tid när verkligheten inte längre stämmer överens med kartan.

People

samhälls- och kulturanalytiker, skribent, kväkare; tänker, läser, skriver, samtalar.