1 Comment

Om du räknar rätt ligger ditt skeppsvrak åt alla håll.

Expand full comment